Đại hội Đảng lần thứ XIII
2021
Thời gian: 25/01 đến 01/02/2021
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội
Số lượng đại biểu: 1.587
Số lượng đảng viên: 5.100.000
Tổng Bí thư:
- Nguyễn Phú Trọng

BỐI CẢNH CHUNG

Xem thêm
Đại hội Đảng lần thứ XIII

Danh sách Ủy viên Trung ương

200 người

Dương Văn An

Năm sinh: 1971

Học vấn: Tiến sĩ Kinh tế học, Thạc sĩ Kinh tế chính trị, Cử nhân Khoa học Địa lý

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Nguyễn Hoài Anh

Năm sinh: 1977

Học vấn: Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, Kiến trúc sư, Cử nhân Anh Văn

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận

Chu Ngọc Anh

Năm sinh: 1965

Học vấn: Tiến sĩ Vật lý lý thuyết, Kỹ sư Vật lý chất rắn

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Nguyễn Doãn Anh

Năm sinh: 1967

Học vấn: Đại học, ngành Chỉ huy Tham mưu Binh chủng Hợp thành; Cao cấp chuyên ngành Quân sự

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 4

Nguyễn Hoàng Anh

Năm sinh: 1963

Học vấn: Thạc sĩ Kinh tế; Cử nhân kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Nguyễn Thúy Anh

Năm sinh: 1963

Học vấn: Thạc sĩ Luật và hành chính công

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Trần Tuấn Anh

Năm sinh: 1964

Học vấn: Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Ngoại giao

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị; Bộ trưởng Bộ Công Thương

Lê Hải Bình

Năm sinh: 1977

Học vấn: Tiến sĩ Quan hệ Quốc tế

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại; Vụ trưởng Vụ Thông tin Đối ngoại và Hợp tác quốc tế; Ban Tuyên giáo Trung ương

Đỗ Thanh Bình

Năm sinh: 1967

Học vấn: Thạc sĩ Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang

Dương Thanh Bình

Năm sinh: 1961

Học vấn: Cử nhân Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Nguyễn Hòa Bình

Năm sinh: 1958

Học vấn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật, Đại học An ninh

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Bùi Minh Châu

Năm sinh: 1961

Học vấn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ

Lê Tiến Châu

Năm sinh: 1969

Học vấn: Tiến sĩ Luật học

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Đỗ Văn Chiến

Năm sinh: 1962

Học vấn: Kỹ sư Nông nghiệp

Chức vụ: Bí thư Trung ương Đảng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Hoàng Xuân Chiến

Năm sinh: 1961

Học vấn: Tiến sĩ Luật học

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Hoàng Duy Chinh

Năm sinh: 1968

Học vấn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn

Mai Văn Chính

Năm sinh: 1961

Học vấn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Kinh tế nông nghiệp

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Phạm Minh Chính

Năm sinh: 1958

Học vấn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật, Kỹ sư Xây dựng

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị

Võ Chí Công

Năm sinh: 1979

Học vấn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng

Nguyễn Tân Cương

Năm sinh: 1966

Học vấn: Cử nhân Quân sự

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Bùi Văn Cường

Năm sinh: 1965

Học vấn: Tiến sĩ Kỹ thuật an toàn hàng hải, Thạc sĩ An toàn hàng hải, Kỹ sư Điều hành tàu biển, Cử nhân Anh văn

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Lương Cường

Năm sinh: 1957

Học vấn: Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị; Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam

Ngô Chí Cường

Năm sinh: 1967

Học vấn: Cử nhân Kinh tế chính trị, Cử nhân Hành chính

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

Nguyễn Mạnh Cường

Năm sinh: 1973

Học vấn: Tiến sĩ Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương

Nguyễn Phú Cường

Năm sinh: 1967

Học vấn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Cử nhân Tài chính Công nghiệp

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai

Phan Việt Cường

Năm sinh: 1963

Học vấn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam

Trần Quốc Cường

Năm sinh: 1961

Học vấn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật, Kỹ sư Toán ứng dụng

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương

Vũ Đức Đam

Năm sinh: 1963

Học vấn: Tiến sĩ Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế, Kỹ sư Điện tử-tin học

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Thủ tướng Chính phủ

Nguyễn Văn Danh

Năm sinh: 1962

Học vấn: Cử nhân Luật hành chính, Trung cấp Kế toán

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang

Huỳnh Thành Đạt

Năm sinh: 1962

Học vấn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vật lý

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Nguyễn Hồng Diên

Năm sinh: 1965

Học vấn: Tiến sĩ Quản lý hành chính công, Cử nhân Lịch sử-Giáo dục học, Cử nhân Kế toán tổng hợp

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Nguyễn Khắc Định

Năm sinh: 1964

Học vấn: Tiến sĩ Luật học

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Lương Quốc Đoàn

Năm sinh: 1970

Học vấn: Cử nhân Luật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam

Nguyễn Quốc Đoàn

Năm sinh: 1975

Học vấn: Tiến sĩ Luật, Thạc sĩ Luật, Cử nhân Luật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

Nguyễn Hữu Đông

Năm sinh: 1972

Học vấn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Luật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Đào Ngọc Dung

Năm sinh: 1962

Học vấn: Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, Cử nhân Luật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Đinh Tiến Dũng

Năm sinh: 1961

Học vấn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị; Bộ trưởng Bộ Tài chính

Hồ Quốc Dũng

Năm sinh: 1966

Học vấn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định

Hoàng Trung Dũng

Năm sinh: 1971

Học vấn: Tiến sĩ Chính trị học, Cử nhân Ngữ Văn

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Chí Dũng

Năm sinh: 1960

Học vấn: Tiến sĩ Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Võ Văn Dũng

Năm sinh: 1960

Học vấn: Cử nhân Luật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương

Nguyễn Văn Được

Năm sinh: 1968

Học vấn: Thạc sĩ Địa chất học, Cử nhân Địa chất

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An

Nguyễn Quang Dương

Năm sinh: 1962

Học vấn: Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Phạm Đại Dương

Năm sinh: 1974

Học vấn: Thạc sĩ Quản lý khoa học và Công nghệ, Cử nhân Hóa học, Cử nhân Ngân hàng

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên

Bùi Thế Duy

Năm sinh: 1978

Học vấn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tin học

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Đỗ Đức Duy

Năm sinh: 1970

Học vấn: Thạc sĩ Xây dựng

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái

Nguyễn Văn Gấu

Năm sinh: 1967

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Thiếu tướng, Chính ủy Quân khu 9, Bộ Quốc phòng

Phan Văn Giang

Năm sinh: 1960

Học vấn: Tiến sĩ Khoa học quân sự

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị; Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam

Vũ Mạnh Hà

Năm sinh: 1979

Học vấn: Tiến sĩ, Đại học Y khoa Thái Nguyên chuyên ngành Bác sĩ đa khoa

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang

Nguyễn Thị Thu Hà

Năm sinh: 1970

Học vấn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tâm lý học, Cử nhân Tâm lý giáo dục

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Trần Hồng Hà

Năm sinh: 1963

Học vấn: Tiến sĩ Tổ chức, Khai thác khoáng sản

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vũ Hải Hà

Năm sinh: 1969

Học vấn: Thạc sĩ Quản lý chính sách công, Cử nhân Luật, Cử nhân Ngôn ngữ

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Nguyễn Long Hải

Năm sinh: 1976

Học vấn: Tiến sĩ Luật học

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn

Lê Khánh Hải

Năm sinh: 1966

Học vấn: Cử nhân Chính trị

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

Ngô Đông Hải

Năm sinh: 1970

Học vấn: Tiến sĩ Điện tử-Viễn thông, Cử nhân Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình

Nguyễn Đức Hải

Năm sinh: 1961

Học vấn: Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính - Tín dụng

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

Nguyễn Thanh Hải

Năm sinh: 1970

Học vấn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vật lý

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

Nguyễn Tiến Hải

Năm sinh: 1965

Học vấn: Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Cử nhân Luật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

Tôn Ngọc Hạnh

Năm sinh: 1980

Học vấn: Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Bí thư Thành ủy Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Nguyễn Văn Hiền

Năm sinh: 1967

Học vấn: Cử nhân Khoa học quân sự

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Thiếu tướng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân

Nguyễn Văn Hiếu

Năm sinh: 1976

Học vấn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Luật, Cử nhân Hành chính, Trung cấp Quản lý nhà nước

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Bí thư Thành ủy Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Bùi Thị Minh Hoài

Năm sinh: 1965

Học vấn: Thạc sĩ, Cử nhân Luật

Chức vụ: Bí thư Trung ương Đảng; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Lê Minh Hoan

Năm sinh: 1961

Học vấn: Thạc sĩ Kinh tế, Kiến trúc sư

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nguyễn Thị Hồng

Năm sinh: 1968

Học vấn: Thạc sĩ Kinh tế phát triển

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

U Huấn

Năm sinh: 1980

Học vấn: Cử nhân Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum

Đoàn Minh Huấn

Năm sinh: 1971

Học vấn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lịch sử Đảng

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Vương Đình Huệ

Năm sinh: 1957

Học vấn: Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Thành ủy Hà Nội

Trịnh Việt Hùng

Năm sinh: 1977

Học vấn: Tiến sĩ Quản trị kinh doanh

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Lê Quốc Hùng

Năm sinh: 1966

Học vấn: Cử nhân Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Chức vụ: Ủy viên trung ương Đảng; Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

Lữ Văn Hùng

Năm sinh: 1963

Học vấn: Cử nhân Quân sự

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu

Nguyễn Mạnh Hùng

Năm sinh: 1962

Học vấn: Thạc sĩ Kỹ thuật, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Viễn thông Vô tuyến

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Nguyễn Văn Hùng

Năm sinh: 1964

Học vấn: Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Nguyễn Văn Hùng

Năm sinh: 1961

Học vấn: Thạc sĩ Triết học

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đỗ Trọng Hưng

Năm sinh: 1971

Học vấn: Tiến sĩ Triết học, Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn, Cử nhân Khoa học ngành Chính trị

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa

Lê Minh Hưng

Năm sinh: 1970

Học vấn: Thạc sĩ Chính sách công

Chức vụ: Bí thư Trung ương Đảng

Trần Tiến Hưng

Năm sinh: 1976

Học vấn: Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Tài chính tiền tệ, Cử nhân Tài chính-Tín dụng

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Bùi Quang Huy

Năm sinh: 1977

Học vấn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Lê Quang Huy

Năm sinh: 1966

Học vấn: Tiến sĩ Công nghệ thông tin, Kỹ sư Xây dựng dân dụng

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Điểu K’ré

Năm sinh: 1968

Học vấn: Cử nhân Luật, Cử nhân Hành chính

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương

Y Thanh Hà Niê Kđăm

Năm sinh: 1973

Học vấn: Thạc sĩ Quản lý công, Cử nhân Kinh tế đối ngoại, Cử nhân Chính trị chuyên ngành Công tác tổ chức

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Lê Minh Khái

Năm sinh: 1964

Học vấn: Thạc sĩ Kế toán kiểm toán, Kỹ sư Kinh tế

Chức vụ: Bí thư Trung ương Đảng; Tổng Thanh tra Chính phủ

Nguyễn Đình Khang

Năm sinh: 1967

Học vấn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Đặng Quốc Khánh

Năm sinh: 1976

Học vấn: Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình, Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang

Trần Việt Khoa

Năm sinh: 1965

Học vấn: Tiến sĩ Quân sự

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng, Giám đốc Học viện Quốc phòng

Nguyễn Xuân Ký

Năm sinh: 1972

Học vấn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Thạc sĩ Quản trị An ninh phi truyền thống, Cử nhân Khoa học-Môi trường

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh

Chẩu Văn Lâm

Năm sinh: 1967

Học vấn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Nông nghiệp

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang

Tô Lâm

Năm sinh: 1957

Học vấn: Giáo sư, Tiến sĩ Luật học

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị; Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an

Đào Hồng Lan

Năm sinh: 1971

Học vấn: Thạc sĩ Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

Hoàng Thị Thúy Lan

Năm sinh: 1966

Học vấn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc

Hầu A Lềnh

Năm sinh: 1973

Học vấn: Thạc sĩ Khoa học Nông nghiệp

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Nguyễn Hồng Lĩnh

Năm sinh: 1964

Học vấn: Cử nhân Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Nguyễn Văn Lợi

Năm sinh: 1961

Học vấn: Thạc sĩ Hành chính công

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước

Nguyễn Phi Long

Năm sinh: 1976

Học vấn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh giao thông vận tải

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

Lê Thành Long

Năm sinh: 1963

Học vấn: Tiến sĩ Luật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Nguyễn Thanh Long

Năm sinh: 1966

Học vấn: Giáo sư, Tiến sĩ Y học

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng Bộ Y tế

Võ Minh Lương

Năm sinh: 1963

Học vấn: Cử nhân Quân sự

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Lê Trường Lưu

Năm sinh: 1963

Học vấn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Cử nhân Hành chính

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế

Trương Thị Mai

Năm sinh: 1958

Học vấn: Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Sử, Cử nhân Luật

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị

Phan Văn Mãi

Năm sinh: 1973

Học vấn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Cử nhân Anh văn

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre

Lâm Văn Mẫn

Năm sinh: 1970

Học vấn: Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng

Trần Thanh Mẫn

Năm sinh: 1962

Học vấn: Tiến sĩ Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Lê Quang Mạnh

Năm sinh: 1974

Học vấn: Tiến sĩ Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Thành ủy Cần Thơ 

Châu Văn Minh

Năm sinh: 1961

Học vấn: Giáo sư, Viện sĩ, Tiến sĩ ngành Hóa

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Lê Quốc Minh

Năm sinh: 1969

Học vấn: Cử nhân Anh văn, Cử nhân Báo chí

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc TTXVN

Phạm Bình Minh

Năm sinh: 1959

Học vấn: Thạc sĩ Luật pháp và Ngoại giao

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị; Phó Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Trần Hồng Minh

Năm sinh: 1967

Học vấn: Tiến sĩ Kỹ thuật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

Lại Xuân Môn

Năm sinh: 1963

Học vấn: Tiến sĩ Quản lý kinh tế, thạc sĩ Kinh tế học

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

Hồ Văn Mừng

Năm sinh: 1977

Học vấn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Cử nhân Khoa học chuyên ngành Ngoại ngữ

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa

Giàng Páo Mỷ

Năm sinh: 1963

Học vấn: Đại học An ninh

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu

Phạm Hoài Nam

Năm sinh: 1967

Học vấn: Kỹ sư Hàng hải

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Đô đốc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Trần Văn Nam

Năm sinh: 1963

Học vấn: Cử nhân Luật, Cao cấp Thanh vận

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương

Nguyễn Văn Nên

Năm sinh: 1957

Học vấn: Cử nhân Luật

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Hà Thị Nga

Năm sinh: 1969

Học vấn: Cử nhân Ngữ Văn

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Lê Thị Nga

Năm sinh: 1964

Học vấn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nguyễn Thanh Nghị

Năm sinh: 1976

Học vấn: Tiến sĩ Khoa học ngành Kỹ thuật xây dựng

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Nguyễn Hữu Nghĩa

Năm sinh: 1972

Học vấn: Thạc sĩ Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Nguyễn Trọng Nghĩa

Năm sinh: 1962

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn

Chức vụ: Bí thư Trung ương Đảng; Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam

Bùi Văn Nghiêm

Năm sinh: 1966

Học vấn: Tiến sĩ Khoa học chính trị, Thạc sĩ Chính trị học, Cử nhân Xây dựng Đảng & Chính quyền Nhà nước

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long

Trần Thanh Nghiêm

Năm sinh: 1970

Học vấn: Cử nhân Quân sự

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Chuẩn Đô đốc, Tư lệnh Quân chủng Hải quân

Nguyễn Duy Ngọc

Năm sinh: 1964

Học vấn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

Nguyễn Quang Ngọc

Năm sinh: 1968

Học vấn: Cử nhân Quân sự chuyên ngành Chỉ huy Tham mưu, Binh chủng hợp thành

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Thiếu tướng, Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Quốc phòng

Thái Đại Ngọc

Năm sinh: 1966

Học vấn: Cử nhân Quân sự

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 5

Phan Như Nguyện

Năm sinh: 1976

Học vấn: Thạc sĩ Luật Kinh tế, Cử nhân Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu

Hồ Văn Niên

Năm sinh: 1975

Học vấn: Cử nhân Luật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

Nguyễn Hải Ninh

Năm sinh: 1976

Học vấn: Tiến sĩ Luật, Cử nhân Hành chính

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Hồ Đức Phớc

Năm sinh: 1963

Học vấn: Tiến sĩ Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Tổng Kiểm toán Nhà nước

Đặng Xuân Phong

Năm sinh: 1972

Học vấn: Tiến sĩ Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai

Đoàn Hồng Phong

Năm sinh: 1963

Học vấn: Thạc sĩ Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Lê Quốc Phong

Năm sinh: 1978

Học vấn: Thạc sĩ Sinh học

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Nguyễn Thành Phong

Năm sinh: 1962

Học vấn: Tiến sĩ Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Bí thư Thành ủy; Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Xuân Phúc

Năm sinh: 1954

Học vấn: Cử nhân Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị; Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam

Trần Quang Phương

Năm sinh: 1961

Học vấn: Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị

Vũ Hải Quân

Năm sinh: 1974

Học vấn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Trần Đức Quận

Năm sinh: 1967

Học vấn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng

Bùi Nhật Quang

Năm sinh: 1975

Học vấn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Hoàng Đăng Quang

Năm sinh: 1961

Học vấn: Thạc sĩ Toán, Cử nhân Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Lê Hồng Quang

Năm sinh: 1968

Học vấn: Tiến sĩ Luật, Cử nhân Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Chánh án Thường trực; Tòa án nhân dân tối cao

Lê Ngọc Quang

Năm sinh: 1974

Học vấn: Cử nhân Báo chí

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Tổng Giám đốc thường trực Đài Truyền hình Việt Nam

Lương Tam Quang

Năm sinh: 1965

Học vấn: Cử nhân chuyên ngành Điều tra tội phạm

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

Trần Lưu Quang

Năm sinh: 1967

Học vấn: Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư cơ khí

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Văn Quảng

Năm sinh: 1969

Học vấn: Tiến sĩ Luật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Thái Thanh Quý

Năm sinh: 1976

Học vấn: Tiến sĩ Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Trịnh Văn Quyết

Năm sinh: 1966

Học vấn: Cử nhân Xây dựng Đảng và cơ quan nhà nước

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Trung Tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2

Trần Văn Rón

Năm sinh: 1961

Học vấn: Tiến sĩ Triết học, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long

Vũ Hải Sản

Năm sinh: 1961

Học vấn: Cử nhân Quân sự

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Bùi Thanh Sơn

Năm sinh: 1962

Học vấn: Thạc sĩ Quan hệ quốc tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao

Nguyễn Kim Sơn

Năm sinh: 1966

Học vấn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Văn học

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Trần Văn Sơn

Năm sinh: 1961

Học vấn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Kinh tế xây dựng

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ

Đỗ Tiến Sỹ

Năm sinh: 1965

Học vấn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Sư phạm Toán

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Nguyễn Thành Tâm

Năm sinh: 1974

Học vấn: Thạc sĩ Kinh tế ngành Chính sách công, Cử nhân Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh

Dương Văn Thái

Năm sinh: 1970

Học vấn: Tiến sĩ Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang

Lê Đức Thái

Năm sinh: 1967

Học vấn: Cử nhân Biên phòng

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Thiếu tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Nguyễn Hồng Thái

Năm sinh: 1969

Học vấn: Cử nhân Quân sự

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng, Tư lệnh Quân khu I

Phạm Xuân Thăng

Năm sinh: 1966

Học vấn: Thạc sĩ Quản lý Khoa học và Công nghệ, Cử nhân Khoa học Hóa học

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương

Huỳnh Chiến Thắng

Năm sinh: 1965

Học vấn: Cử nhân Quân sự

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Nguyễn Trường Thắng

Năm sinh: 1970

Học vấn: Cử nhân Quân sự

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Thiếu tướng, Tư lệnh Quân Khu 7

Nguyễn Văn Thắng

Năm sinh: 1973

Học vấn: Tiến sĩ Tài chính lý thuyết tiền tệ

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Nguyễn Xuân Thắng

Năm sinh: 1957

Học vấn: Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Phạm Tất Thắng

Năm sinh: 1970

Học vấn: Tiến sĩ Xã hội học, Cử nhân Luật học, Cử nhân Sinh học - Kỹ thuật nông nghiệp

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Trần Đức Thắng

Năm sinh: 1973

Học vấn: Tiến sĩ

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Vũ Đại Thắng

Năm sinh: 1975

Học vấn: Thạc sĩ Quan hệ quốc tế, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

Lâm Thị Phương Thanh

Năm sinh: 1967

Học vấn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân Lịch sử

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

Nguyễn Đức Thanh

Năm sinh: 1962

Học vấn: Cử nhân ngành Toán

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận

Nguyễn Thị Thanh

Năm sinh: 1967

Học vấn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Thanh vận, Cử nhân Luật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phạm Viết Thanh

Năm sinh: 1962

Học vấn: Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Luật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu

Trần Sỹ Thanh

Năm sinh: 1971

Học vấn: Thạc sĩ Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Vũ Hồng Thanh

Năm sinh: 1962

Học vấn: Kỹ sư Cơ khí

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Lê Văn Thành

Năm sinh: 1962

Học vấn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Thành ủy; Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng

Nghiêm Xuân Thành

Năm sinh: 1969

Học vấn: Tiến sĩ Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

Nguyễn Văn Thể

Năm sinh: 1966

Học vấn: Tiến sĩ Khoa học kỹ thuật giao thông

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Lê Đức Thọ

Năm sinh: 1970

Học vấn: Tiến sĩ Quản lý Kinh tế, Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Cử nhân Kế hoạch hóa Kinh tế Quốc dân

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank)

Võ Văn Thưởng

Năm sinh: 1970

Học vấn: Thạc sĩ Triết học

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị

Lê Thị Thủy

Năm sinh: 1964

Học vấn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam

Trần Quốc Tỏ

Năm sinh: 1962

Học vấn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật học, Tội phạm học, Điều tra tội phạm

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

Lê Tấn Tới

Năm sinh: 1969

Học vấn: Tiến sĩ Tội phạm học và điều tra tội phạm

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

Y Vinh Tơr

Năm sinh: 1976

Học vấn: Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư Lâm nghiệp

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

Phạm Thị Thanh Trà

Năm sinh: 1964

Học vấn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Sư phạm

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Ban Tổ chức Trung ương; Thứ trưởng Bộ Nội Vụ

Phan Đình Trạc

Năm sinh: 1958

Học vấn: Đại học An ninh, Cử nhân Luật

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị

Dương Văn Trang

Năm sinh: 1961

Học vấn: Đại học Quân sự

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum

Lê Minh Trí

Năm sinh: 1960

Học vấn: Đại học An ninh, Cử nhân Luật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Lương Nguyễn Minh Triết

Năm sinh: 1976

Học vấn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh; Kỹ sư Công nghệ Silcat

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng

Nguyễn Phú Trọng

Năm sinh: 1944

Học vấn: Giáo sư, Tiến sĩ Chính trị học (chuyên ngành Xây dựng Đảng), Cử nhân Ngữ văn

Chức vụ: Tổng Bí thư; Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

Lê Hoài Trung

Năm sinh: 1961

Học vấn: Tiến sĩ Luật, Thạc sĩ Luật quốc tế và Ngoại giao

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Nguyễn Đình Trung

Năm sinh: 1973

Học vấn: Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Luật tư pháp

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk nông

Trần Cẩm Tú

Năm sinh: 1961

Học vấn: Tiến sĩ Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Vương Quốc Tuấn

Năm sinh: 1977

Học vấn: Tiến sĩ Quản trị kinh doanh; Thạc sĩ Quản lý Quản lý giáo dục; Cử nhân khoa học Quản lý xã hội

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh

Ngô Văn Tuấn

Năm sinh: 1971

Học vấn: Thạc sĩ Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình

Nguyễn Anh Tuấn

Năm sinh: 1979

Học vấn: Tiến sĩ Quản lý Kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân ngành Ngân hàng tài chính

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn

Phạm Gia Túc

Năm sinh: 1965

Học vấn: Thạc sĩ

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Trưởng Ban Nội Chính Trung ương

Hoàng Thanh Tùng

Năm sinh: 1966

Học vấn: Thạc sĩ Luật học

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Lê Quang Tùng

Năm sinh: 1971

Học vấn: Kỹ sư Cơ khí giao thông

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Nguyễn Thị Tuyến

Năm sinh: 1971

Học vấn: Tiến sĩ Xây dựng Đảng, Cử nhân Luật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội

Bùi Thị Quỳnh Vân

Năm sinh: 1974

Học vấn: Thạc sĩ Lý luận Văn học

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi

Mùa A Vảng

Năm sinh: 1983

Học vấn: Đại học Nông lâm Thái Nguyên, chuyên ngành Khuyến nông

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên

Huỳnh Quốc Việt

Năm sinh: 1976

Học vấn: Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng công trình Giao thông, Kỹ sư Xây dựng ngành kỹ thuật công trình

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau

Huỳnh Tấn Việt

Năm sinh: 1962

Học vấn: Thạc sĩ Quản lý nhà nước, Cử nhân Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Nguyễn Đắc Vinh

Năm sinh: 1972

Học vấn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hóa học

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Chánh Văn phòng Trung ương

Lê Huy Vịnh

Năm sinh: 1961

Học vấn: Tiến sĩ Quân sự

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Nguyễn Minh Vũ

Năm sinh: 1976

Học vấn: Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Khoa học chính trị, Cử nhân Quan hệ quốc tế

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao

Võ Thị Ánh Xuân

Năm sinh: 1970

Học vấn: Cử nhân Sư phạm Hóa học

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy An Giang

Đảng bộ cấp tỉnh, thành phố

An Giang
Bí thư Tỉnh uỷ: Võ Thị Ánh Xuân (Ủy viên Trung ương Đảng) Phó Bí thư Tỉnh ủy: Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Nưng

Ban thường vụ

Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Minh Hoàng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Nguyên Nam - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ngô Hồng Yến - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lưu Vĩnh Nguyên - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tấn Kiết - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Văn Lèo - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đặng Thị Hoa Rây - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên Lâm Quang Thi - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Châu Đốc